آرشیو آزمون های کارشناسی ارشد پیام نور

توضیحات محصول

آرشیو آزمون های کارشناسی ارشد پیام نور | مجموعه آزمون های پیام نور | دفترچه سوالات کنکور ارشد تمام رشته های پیام نور | کنکور پیام نور


این مجموعه حاوی آرشیو آزمون های پیام نور تمام رشته های می باشد که در زیر لیست تمام آن ها با درج سال آزمون قرار داده شده است.

این مجموعه ویژه همکار می باشد و هیچ کدام از فایل ها لوگو و یا واترمارک در آن ها نیست و شما به راحتی می توانید با قرار دادن لوگوی خود در سایت و یا سایر رسانه های خود استفاده نمایید.

این مجموعه در صورت آپدیت شدن آزمون ها از طریق همین صفحه اطلاع رسانی میشود و شما عزیزان می توانید از طریق پنل کاربری خود آپدیت ها را دریافت نمایید.

 

 • (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)MBA مدیریت
 • آب و هوا شناسی اقلیم شناسی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ )
 • آب و هوا شناسی تغییرات آب و هوایی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴)
 • آب و هوا شناسی شهری (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ )
 • آب و هوا شناسی کاربردی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
 • اخلاق اسلامی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
 • اخلاق گرایش فلسفه اخلاق (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • ادبیات عربی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • ادبیات کودک و نوجوان (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ )
 • ادبیات مقاومت (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ )
 • اقتصاد اسلامی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ )
 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
 • الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۲)
 • الهیات و معارف اسلامی –علوم قرآن و حدیث (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان (۱۳۹۴)
 • آمار گرایش ریاضی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • آموزش ریاضی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • آموزش زبان انگلیسی (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ )
 • آموزش زبان فارسی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ )
 • آموزش محیط زیست (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴)
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی (۱۳۹۳)
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی(۱۳۹۴)
 • پژوهش هنر (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ )
 • تاریخ اسلام (۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ )
 • تاریخ ایران اسلامی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳)
 • تاریخ تشیع (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
 • تاریخ گرایش تاریخ اسلام (۱۳۹۴ )
 • تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی(۱۳۹۴)
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ )
 • تحقیقات آموزشی(۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم ورزشی عمومی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ )
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش (۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ )
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژِی ورزش (۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ )
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ )
 • جامعه شناسی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیای روستایی اقتصاد فضا (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
 • جغرافیای روستایی برنامه ریزی کالبدی (۱۳۹۲)
 • جغرافیای روستایی سازماندهی مناطق عشایری(۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیای روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی(۱۳۹۲و۱۳۹۴ )
 • جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری(۱۳۹۴)
 • جغرافیای شهری آمایش شهری(۱۳۹۲)
 • جغرافیای شهری برنامه ریزی مسکن(۱۳۹۲)
 • جغرافیای شهری بهسازی و نوسازی شهری(۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیای شهری محیط زیست شهری (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ )
 • حسابداری (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • حقوق بین الملل (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • حقوق جزا و جرم شناسی(۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • حقوق خصوصی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • رفتار حرکتی رشد حرکتی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ )
 • روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا (۱۳۹۴)
 • روان شناسی بالینی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • روان شناسی تربیتی (۱۳۹۴)
 • روان شناسی عمومی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴)
 • ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ )
 • ریاضی محض انالیز (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • ریاضی محض جبر (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • ریاضی محض هندسه (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ )
 • زبان شناسی همگانی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • زبان و ادبیات انگلیسی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
 • زبان و ادبیات عربی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • زبان و ادبیات فارسی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (فارسی- عربی) (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان(۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش پایداری (۱۳۹۴)
 • زمین ساخت-تکتونیک(۱۳۹۴)
 • زمین شناسی پترولوژی(۱۳۹۴)
 • زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی (۱۳۹۴)
 • زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (۱۳۹۴)
 • زمین شناسی زیست محیطی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • زمین شناسی گرایش اقتصادی (۱۳۹۴)
 • زمین شناسی گرایش پترولوژی (۱۳۹۱ )
 • زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)
 • زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)
 • زیست جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری (۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • زیست جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی (۱۳۹۱ و۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • زیست جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ )
 • زیست شناسی بیوشیمی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • زیست شناسی بیوفیزیک (۱۳۹۴)
 • زیست شناسی ژنتیک (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ )
 • زیست شناسی علوم جانوری (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • زیست شناسی علوم گیاهی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • زیست شناسی گرایش ژنتیک (۱۳۹۴ )
 • زیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • زیست گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • زیست گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی(۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • زیست گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ )
 • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی (۱۳۹۴)
 • شیمی آلی (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ )
 • شیمی تجزیه (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
 • شیمی فیزیک (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • شیمی معدنی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • طراحی شهری (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی(۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ )
 • علوم اقتصادی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • علوم تربیتی برنامه ریزی درسی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ )
 • علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی (۱۳۹۴)
 • علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ )
 • علوم تربیتی مدیریت آموزشی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ )
 • علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • علوم سیاسی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ )
 • علوم کتابداری و اطلاع رسانی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ )
 • فلسفه اخلاق (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ )
 • فلسفه و حکمت اسلامی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • فلسفه و کلام اسلام فلسفه اسلامی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ )
 • فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی (۱۳۹۴ )
 • فیتوشیمی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (۱۳۹۴)
 • فیزیک گرایش اتمی و مولکولی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)
 • فیزیک گرایش حالت جامد (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • فیزیک گرایش ذرات بنیادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • فیزیک گرایش زمینه گرانش فیزیک نجومی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • فیزیک گرایش فیزیک (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ )
 • فیزیک گرایش فیزیک بنیادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • فیزیک گرایش هسته ای (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • فیزیوِلوِژی ورزش گرایش فعالیت بدنی و تندرستی(۱۳۹۲)
 • فیزیوِلوِژی ورزش گرایش ورزشی کاربردی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ )
 • فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۳۹۳ )
 • فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۱۳۹۳ )
 • فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۳۹۴)
 • کارآفرینی گرایش آموزش عالی (۱۳۹۴)
 • کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید (۱۳۹۴)
 • مدیریت اجرایی (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴)
 • مدیریت اجرایی استراتژیک (۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ )
 • مدیریت اجرایی بازاریابی صادرات(۱۳۹۱)
 • مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی (۱۳۹۲)
 • مدیریت آموزشی (۱۳۹۳و ۱۳۹۴ )
 • مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی (۱۳۹۲)
 • مدیریت بازاریابی در ورزش (۱۳۹۲ )
 • مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت دولتی سیستمهای اطلاعاتی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت دولتی گرایش تحول (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ )
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی (۱۳۹۴)
 • مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی اسلامی (۱۳۹۳)
 • مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی(۱۳۹۲ و۱۳۹۴)
 • مدیریت رسانه (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت رسانه های ورزشی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ )
 • مدیریت رویدادهای ورزشی (۱۳۹۲)
 • مدیریت فناوری اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (۸۶ و۸۷ و۸۹ و۹۰ و۹۴ )
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش(۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای (۱۳۹۴ )
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت استراتژی (۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت بازاریابی (۱۳۹۴ )
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی (۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت کارآفرینی (۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت کسب و کار بین المللی(۱۳۹۴)
 • مدیریت کسب و کارام بی ای گرایش مدیریت مالی (۱۳۹۴)
 • مدیریت ورزشی  مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۳۹۳ و۱۳۹۴)
 • مدیریت ورزشی  مدیریت رویدادهای ورزشی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ )
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش(۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی (۱۳۹۳)
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی (۱۳۹۳و ۱۳۹۴)
 • مهندسی برق الکترونیک (۱۳۹۲و۱۳۹۴)
 • مهندسی شیمی (۱۳۹۰و۱۳۹۲)
 • مهندسی شیمی بیوتکنولوژی (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و۱۳۹۴)
 • مهندسی صنایع (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ )
 • مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • مهندسی صنایع مدیریت و بهره وری سیستم (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران خاک و پی (۱۳۹۲)
 • مهندسی عمران راه و ترابری (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ )
 • مهندسی عمران ژئوتکنیک (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران سازه (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ )
 • مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی(۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران گرایش راه و ترابری (۱۳۹۴ )
 • مهندسی عمران گرایش سازه (۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت (۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران محیط زیست (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴)
 • مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ )
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (۱۳۹۴)
 • مهندسی کامپیوتر نرم افزار (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات(۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)
 • مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)
 • مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)
 • مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (۹۱ و ۹۲ و۹۴ )
 • مهندسی کشاورزی توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی (۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی زراعت (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام (۱۳۹۲)
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام (۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات(۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی (۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی (۱۳۹۴)
 • مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
 • مهندسی معماری (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی (۱۳۹۴)
 • مهندسی مکانیک تبدیل انرزی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴)
 • مهندسی مکانیک ساخت و تولید (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ )
 • مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ )
 • مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (۱۳۹۴)
 • نهج البلاغه اصول  الدین و معارف علوی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)
   
جعبه امتیاز (با ما در ارتقا کیفیت سایت شریک باشید)
آرشیو آزمون های کارشناسی ارشد پیام نور بدون واترمارک
به این پست امتیاز بدهید
 
✅لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود.
✅7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت خرابی فایل
✅فایل ها و آپدیت های بعدی این محصول از طریق پنل کاربری شما بصورت رایگان قابل دانلود خواهد بود.
✅اخبار و به روز رسانی این محصول برای شما ایمیل خواهد شد
 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *